WYSPOSAŻENIE

Nasze laboratorium dysponuje nowoczesną aparaturą analityczną wiodących światowych producentów (m.in. Dionex, Agilent, Shimadzu, Varian, Analityk Jena, Eutech).

 

 

Stosowane metody badawcze:
IC – chromatografia jonowa – anionowa i kationowa,
IR – spektrometria w podczerwieni,
GC-MS – chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas,
UV/VIS – spektrofotometria w nadfiolecie i świetle widzialnym,
ET AAS – atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją elektrotermiczną,
CV AAS – atomowa spektrometria absorpcyjna zimnych par,
HG AAS – atomowa spektrometria absorpcyjna z generowaniem wodorków,
F AAS – atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją płomieniową,
techniki klasyczne – miareczkowanie, grawimetria, konduktometria, pehametria
badania mikrobiologiczne,
badania sensoryczne,
badania kalorymetryczne do oznaczania ciepła spalania.

Nasz sprzęt i wyposażenie terenowe jest ciągle udoskonalane w celu zwiększenia wydajności i precyzji pomiarów. Posiadamy wiele autorskich rozwiązań sprzętowych.
Poza samochodami osobowymi, dysponujemy pojazdami terenowymi, specjalnie przystosowanymi do poruszania się w ciężkich warunkach, dzięki czemu czas transportu próbek do Laboratorium jest maksymalnie skrócony.

Posiadamy wdrożony autorski system informatyczny typu LIMS.