PERSONEL

Posiadamy wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pracowników.

Nasi specjaliści to absolwenci wyższych uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwesytetu Technicznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu we Florencji, kierunków: chemia, ochrona środowiska, biologia, technologia drewna.
Trzy osoby w naszym gronie posiadają stopień doktora nauk chemicznych nadany przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Radę Naukową Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
Dwie osoby ukończyły studia podyplomowe – Metrologia Chemiczna – na Uniwerytecie Warszawskim.

Uczestniczymy regularnie w szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych.
Personel Laboratorium SALUBRIS w latach 2003 – 2017 wziął udział łącznie w 145 szkoleniach.

Współpracujemy również z ekspertami z zakresu inżynierii środowiska oraz geologami.