O nas

Laboratorium SALUBRIS należy do firmy rodzinnej istniejącej na rynku od 1985 roku. Działamy głównie na terenie Wielkopolski.

Oferujemy badania prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów dysponujących odpowiednią wiedzą, umiejętnościami oraz znajomością przepisów prawnych. Wysokiej klasy wyposażenie gwarantuje profesjonalne i rzetelne wykonanie badań.

Współpracujemy z klientami indywidualnymi oraz z małymi i dużymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami.

Zakres akredytacji naszego Laboratorium nr AB 1127, przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji, obejmuje ponad 50 metod badawczych, w tym ponad 100 parametrów.
Metody akredytowane dotyczą badań i analiz fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych i sensorycznych oraz pobierania próbek do badań.

Prace z zakresu badania wody do spożycia obejmują:

  • Pobieranie próbek i badania wód wodociągowych dla celów spożywczych i technologicznych, w tym przeprowadzanie monitoringu kontrolnego i przeglądowego wody przeznaczonej do spożycia.

Prace z zakresu ochrony środowiska naturalnego obejmują:

  • kompleksowe analizy wód podziemnych i powierzchniowych, ścieków,
  • monitoring składowisk odpadów komunalnych, w tym badania biogazu składowiskowego oraz pomiary emisji biogazu (w zakresie metanu, i dwutlenku węgla),
  • badania zawartości metali ciężkich w glebach i osadach ściekowych.

Ponadto przeprowadzamy:

  • badania odpadów, w tym wykonywanie kart charakterystyki oraz tzw. testów zgodności na podstawie badań wymywalności odpadów,
  • badania wymywalności kruszyw,
  • badania odpadów – stałych paliw wtórnych oraz biopaliw w zakresie ciepła spalania.
  • we współpracy z ekspertami z zakresu inżynierii środowiska wykonujemy m. in.: projektowanie technologii procesów uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i zagospodarowania odpadów i osadów.

Wykonujemy również wiele badań poza zakresem akredytacji, w szczególności analizy związków organicznych.