Kompetencje

DOŚWIADCZENIE

Nasze ponad 30-letnie doświadczenie w analityce chemicznej i badaniach środowiska przekłada się na wysoki poziom świadczonych usług. Profesjonalnie podchodzimy do każdego zadania i zależy nam na jego perfekcyjnym wykonaniu.

PERSONEL

Posiadamy wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pracowników.

Nasi specjaliści to absolwenci wyższych uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Technicznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu we Florencji, kierunków: chemia, ochrona środowiska, biologia, technologia drewna.
Trzy osoby w naszym gronie posiadają stopień doktora nauk chemicznych nadany przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Radę Naukową Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
Dwie osoby ukończyły studia podyplomowe – Metrologia Chemiczna – na Uniwersytecie Warszawskim.

Uczestniczymy regularnie w szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych.
Personel Laboratorium SALUBRIS w latach 2003 – 2017 wziął udział łącznie w 145 szkoleniach.

Współpracujemy również z ekspertami z zakresu inżynierii środowiska oraz geologami.

 

WYPOSAŻENIE

Nasze laboratorium dysponuje nowoczesną aparaturą analityczną wiodących światowych producentów (m.in. Dionex, Agilent, Shimadzu, Varian, Analityk Jena, Eutech).

 

 

Stosowane metody badawcze:
IC – chromatografia jonowa – anionowa i kationowa,
IR – spektrometria w podczerwieni,
GC-MS – chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas,
UV/VIS – spektrofotometria w nadfiolecie i świetle widzialnym,
ET AAS – atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją elektrotermiczną,
CV AAS – atomowa spektrometria absorpcyjna zimnych par,
HG AAS – atomowa spektrometria absorpcyjna z generowaniem wodorków,
F AAS – atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją płomieniową,
techniki klasyczne – miareczkowanie, grawimetria, konduktometria, pehametria
badania mikrobiologiczne,
badania sensoryczne,
badania kalorymetryczne do oznaczania ciepła spalania.

Nasz sprzęt i wyposażenie terenowe jest ciągle udoskonalane w celu zwiększenia wydajności i precyzji pomiarów. Posiadamy wiele autorskich rozwiązań sprzętowych.
Poza samochodami osobowymi, dysponujemy pojazdami terenowymi, specjalnie przystosowanymi do poruszania się w ciężkich warunkach, dzięki czemu czas transportu próbek do Laboratorium jest maksymalnie skrócony.

Posiadamy wdrożony autorski system informatyczny typu LIMS.

 

 

 

 

JAKOŚĆ
Prowadzimy rzetelną kontrolę jakości badań z wykorzystaniem certyfikowanych materiałów odniesienia, w tym matrycowych CRM dostarczanych przez uznanych producentów.

Regularnie bierzemy udział w renomowanych krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i porównaniach między laboratoryjnych w zakresie badań chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych, sensorycznych oraz pobierania próbek.

Jakość świadczonych przez nas usług badawczych potwierdzona jest certyfikatem akredytacji nr AB 1127.

 

 

Piszą o nas: