JAKOŚĆ

Prowadzimy rzetelną kontrolę jakości badań z wykorzystaniem certyfikowanych materiałów odniesienia, w tym matrycowych CRM dostarczanych przez uznanych producentów.

Regularnie bierzemy udział w renomowanych krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i porównaniach między laboratoryjnych w zakresie badań chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych, sensorycznych oraz pobierania próbek.

Jakość świadczonych przez nas usług badawczych potwierdzona jest certyfikatem akredytacji nr AB 1127.