Historia

Historia:

Laboratorium SALUBRIS istnieje na rynku od 1985 roku.

Wcześniejsze nazwy firmy:

  • 1985 – 1992 Ochrona i Rekultywacja Środowiska – Badania, Projektowanie, Technologie (siedziba firmy w Poznaniu)
  • 1992 – 1997 Projektowanie Technologii dla Ochrony i Rekultywacji Środowiska
  • 1997 – 2003 Interdyscyplinarny Zespół Badawczy „Środowisko i Zdrowie”
  • 2003 – 2008 Interdyscyplinarny Zespół Badań Środowiskowych „SALUBRIS”  (od 2005 r.  Laboratorium przeniesiono do Tulec koło Poznania)
  • 2008 – 2018 Interdyscyplinarny Zespół Badawczy „SALUBRIS”
  • 2018 SALUBRIS Sp. z o. o. Sp. K. (aktualna nazwa)

W 2004 roku wdrożyliśmy system zarządzania wg normy PN-EN ISO 9001.

W 2005 roku firma przeniosła się do nowej siedziby w Tulcach pod Poznaniem i unowocześniła Laboratorium wyposażając je w wysokiej klasy aparaturę analityczną.

W 2008 roku wdrożyliśmy w naszym Laboratorium system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.

W 2009 roku uzyskaliśmy zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu do badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie metod fizyko-chemicznych. W 2015 roku rozszerzyliśmy zatwierdzenie na metody sensoryczne, a w 2016 roku równiez na metody mikrobiologiczne.

W 2009 roku nasze Laboratorium badawcze uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 1127 jest dowodem posiadania wysokich kompetencji, wiarygodności uzyskiwanych wyników badań oraz spełniania wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025. 

Od roku 2009 Laboratorium sukcesywnie powiększa zakres parametrów wchodzących w zakres akredytacji nr AB 1127 o nowe metody badawcze i nowe przedmioty badań.

W 2009 roku podpisaliśmy umowę sublicencyjną uprawniającą do stosowania znaku ILAC-MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement). Wyniki badań zawarte w sprawozdaniach opatrzonych znakiem ILAC-MRA są uznawane na całym świecie przez kraje – sygnatariuszy porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC .

W 2009 roku nasze Laboratroium przystąpiliśmy do Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB (nr członkowski 812).

W 2010 roku zrealizowaliśmy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Głównym przedmiotem projektu był zakup nowoczesnej aparatury badawczej.

W 2014 roku zrealizowaliśmy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu była rozbudowa budynku Laboratorium.

W 2015 roku utworzona została Pracownia Sensoryczna i Mikrobiologiczna.

Pod koniec 2018 roku firma Interdyscyplinarny Zespół Badawczy SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz Wichłacz zmieniła formę prawną prowadzenia działalności. Obecnie Laboratorium SALUBRIS działa w spółce SALUBRIS Sp. z o. o. Sp. K.

Miejsce wykonywania działalności tzn. ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce, wyposażenie oraz liczba personelu Laboratorium nie uległa zmianie.

Zakres akredytacji nr AB 1127 Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego SALUBRIS został przeniesiony przez Polskie Centrum Akredytacji na SALUBRIS Sp. z o. o. Sp. K. Laboratorium SALUBRIS w dniu 20.12.2018 r.