Aktualności

26.01.2018 r.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w wyniku dodatkowej oceny Polskiego Centrum Akredytacji w dniu 15.12.2017 r. , uzyskaliśmy rozszerzenie zakresu akredytacji o pobieranie próbek odpadów – stałych paliw wtórnych. Ponadto, w przypadku metod badań ciepła spalania w odpadach i biopaliwach, zakres akredytacji został uaktualniony i rozszerzony o nowe metody znormalizowane.