Aktualności

  • 9.01.2019 r.

Interdyscyplinarny Zespół Badawczy SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz Wichłacz zmienił formę prawną prowadzenia działalności. Obecnie Laboratorium SALUBRIS działa w spółce SALUBRIS Sp. z o. o. Sp. K.

Zakres akredytacji nr AB 1127 Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego SALUBRIS został przeniesiony przez Polskie Centrum Akredytacji na SALUBRIS Sp. z o. o. Sp. K. Laboratorium SALUBRIS w dniu 20.12.2018 r. i jest dostępny na stronie PCA.

  • 30.07.2018 r.

W wyniku oceny w nadzorze przez Polskie Centrum Akredytacji w dniach 5-6.07.2018 r. został zaktualizowany zakres akredytacji naszego Laboratorium, w części dotyczącej aktualnych wydań polskich norm pobierania próbek wody do spożycia, wody podziemnej oraz wód powierzchniowych (jeziora). Nowe wydanie zakresu zostało opublikowane w dniu 23.07.2018 r.

W związku z brakiem zapotrzebowania na analizy kruszyw, podjęto decyzję o zawieszeniu tych badań na okres pół roku.

W wyniku pozytywnej oceny przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poznaniu uzyskaliśmy zatwierdzenie do wykonywania badań wody do spożycia – Decyzja HK-420/0-44(10)/18 z dnia 27.07.2018 r.

  • 26.01.2018 r.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w wyniku dodatkowej oceny Polskiego Centrum Akredytacji w dniu 15.12.2017 r. , uzyskaliśmy rozszerzenie zakresu akredytacji o pobieranie próbek odpadów – stałych paliw wtórnych. Ponadto, w przypadku metod badań ciepła spalania w odpadach i biopaliwach, zakres akredytacji został uaktualniony i rozszerzony o nowe metody znormalizowane.